Algemene voorwaarden

 

Wil je één van de 10 DAF-items winnen? Er kan er één van jou zijn dankzij onze laatste Facebook-wedstrijd!

DAF Trucks BELUX Merchandise items-wedstrijd:

Om kans te maken op een DAF-item moet je DAF Trucks BELUX volgen op Facebook. Zorg ervoor dat je reageert op één van de Facebook posts van deze actie

Doe mee door hier deel te nemen op Facebook.

Voorwaarden om deel te nemen:

Elke persoon van 18 jaar en ouder die reageert op één van de posts van de DAF Trucks BELUX Merchandise items-wedstrijd op Facebook en de pagina DAF Trucks Belux volgt (of al volgt) (“Inschrijving”) vanaf woensdag 02 september 2020 om 10:00 CET (“Startdatum”) tot maandag 5 oktober 2020 om 17:00 CET (“Sluitingsdatum”) wordt automatisch ingeschreven voor de gratis prijstrekking (“prijstrekking”) om kans te maken op één van de tien DAF-items (“prijs). Per post wordt één inzending als winnaar gekozen (“Winnaar”) door onze Social Media Manager van DAF Trucks Belux, Luxemburgstraat 17, 9140 Temse, België ("Organisator") de week volgende op de desbetreffende post.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de prijstrekking:

 1. Inzendingen die voor de stardatum of na de sluitingsdatum zijn ingezonden, worden niet opgenomen in de prijstrekking.
 2. Er is een limiet van één deelname per persoon
 3. Door deel te nemen aan de prijstrekking worden alle deelnemers geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd en ermee akkoord te gaan. De gegevens van deelnemers worden verzameld, opgeslagen en verwerkt met het oog op het beheren en beoordelen van deze prijstrekking. Door deel te nemen, gaat u ermee akkoord deel te nemen aan alle publiciteit die eraan is verbonden of daaruit voortvloeit, inclusief het indien nodig openbaar maken van uw naam en land van verblijf.
 4. Deze prijstrekking staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. Medewerkers van DAF TrucksBELUX en haar groepsmaatschappijen, hun agentschappen en families, dealernetwerk en iedereen die professioneel verbonden is met de Prijstrekking komen niet in aanmerking voor deelname.
 5. Deelnemers moeten reageren op de DAF Trucks BELUX puzzelwedstrijd social media post. De deelnemers die door onze sociale media manager worden geselecteerd, worden uiterlijk in week 17 in 2020 gekozen. De winnaars worden in week 17 bekend gemaakt. Zodra de winnaars op de hoogte zijn gebracht, moeten ze via Facebook een privé bericht sturen naar DAF Trucks BELUX. met hun naam en adres om de prijs in te wisselen. Als de Winnaar niet reageert door binnen 24 uur na kennisgeving daarvan DAF Trucks BELUX een bericht te sturen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijstrekking opnieuw te trekken en wordt de Prijs verbeurd. De organisator behoudt zich het recht voor om dit proces te herhalen totdat de prijs is opgeëist.
 6. De winnaar wordt naar eigen mening van de organisator gekozen en over het resultaat wordt niet gecommuniceerd. De organisator behoudt zich het recht voor om te controleren of deelnemers in aanmerking komen.
 7. Niet-succesvolle deelnemers worden niet op de hoogte gebracht, maar hebben het recht om de details van de winnaar op te vragen via daf.info.be@daftrucks.com.
 8. De prijs kan worden ingehouden totdat de organisator alle benodigde informatie heeft verkregen die hij nodig heeft om een deelname te verifiëren.
 9. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn ongeldig. De organisator behoudt zich het recht om de prijstrekking op te schorten, te annuleren of te wijzigen en/of de algemene voorwaarden te herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deel te nemen aan de prijstrekking worden deelnemers geacht in te stemmen met dergelijke nieuwe of gewijzigde voorwaarden. De organisator behoudt zich het recht om onvolledige of aanstootgevende inzendingen of inzendingen die niet voldoen aan deze voorwaarden te diskwalificeren en de prijstrekking kan naar eigen goeddunken worden heropend.
 10. In geval van misbruik en / of een fout die de goede werking van deze prijstrekking beïnvloedt, inclusief het toekennen van meer prijzen dan er beschikbaar zijn, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijstrekking te beëindigen of op te schorten; deze voorwaarden te wijzigen; de kennisgeving van Winnaar (s) nietig verklaren; en / of om de prijs / prijzen opnieuw toe te wijzen.
 11. Als het geautomatiseerde deel van het programma om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, inclusief infectie door computervirus, bugs, manipulatie, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of enige andere oorzaak buiten de controle van de organisator die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van deze prijstrekking aantasten of beïnvloeden, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijstrekking te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten. De organisator is niet verantwoordelijk voor enig probleem of technische storing van computerapparatuur of software die leidt tot verlies van inzendingen.
 12. Er is geen geld of een andere alternatieve prijs. De prijs is niet overdraagbaar en mag niet worden doorverkocht.
 13. Er is geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze prijstrekking.
 14. De organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen van deelname aan de prijstrekking te diskwalificeren als hij redenen heeft om aan te nemen dat de inzendingen op enigerlei wijze zijn betaald of gestimuleerd door de deelnemer of een derde partij.
 15. Het is mogelijk dat de organisator met de deelnemers per post, telefoon of e-mail wil communiceren. Elke communicatie zou zijn om informatie te verstrekken over de producten en diensten van de groep, die de deelnemers van dienst kunnen zijn, of om de mening van de deelnemers te verkrijgen via marktonderzoek.
 16. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook. De door u verstrekte informatie wordt door DAF Trucks BELUX gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Door deel te nemen aan deze prijstrekking: (a) gaat u akkoord met een volledige vrijgave van Facebook van welke aansprakelijkheid dan ook jegens u voor de doeleinden van deze prijstrekking; en (b) te erkennen dat deze Prijstrekking op geen enkele manier wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of geassocieerd met Facebook.
 17. Indien wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze uit deze voorwaarden verwijderd en blijven de overige clausules van kracht, onverminderd van kracht.
 18. Deze prijstrekking wordt beheerst en geïnterpreteerd en is in alle opzichten van kracht in overeenstemming met de Belgische wet zonder uitvoering te geven aan de collisieregel en de Belgische rechter is exclusief bevoegd voor procedures die voortvloeien die hiermee verband houden.