Kenworth T680

Waterstof

Een optie op de lange termijn voor de aandrijving van trucks

 

Naast de ontwikkeling van volledig elektrische voertuigen, hybride elektrische voertuigen en oplossingen voor alternatieve brandstoffen, kijkt DAF ook naar waterstof als een van de opties op de weg naar een schoner en duurzamer wegtransport. 

 
 

Aandrijving van trucks met waterstof

Waterstof is zeer zeker een optie op de lange termijn voor de aandrijving van trucks. Er zijn twee verschillende opties:

  • een brandstofcel gebruikt waterstof om elektriciteit op te wekken om de elektromotor aan te drijven
  • of waterstof dient direct als brandstof voor de verbrandingsmotor.

In beide gevallen is bij gebruik van groene waterstof een CO2-reductie van 100% mogelijk.

 

Initiële tests

DAF’s moedermaatschappij PACCAR doet – samen met Toyota en Shell – al ervaring op met waterstof. In de haven van Los Angeles worden de eerste waterstof-trucks al getest. Om straks een doorbraak van deze nieuwe technologie te kunnen realiseren, moeten we nu al stappen zetten. En dat doen we.

 
 

Huidige nadelen

Hoe veelbelovend het ook klinkt, is de aandrijflijntechnologie voor trucks op waterstof nog steeds in de experimentele fase en dus erg duur. En bovendien: waterstof is in slechts beperkte hoeveelheden beschikbaar en moet onder zeer hoge druk gecomprimeerd worden (700 bar) bij zeer lage temperaturen (-253 graden Celsius). Ook is er nog geen infrastructuur voor de distributie beschikbaar. Volgens DAF zal het nog zeker 10 jaar duren voordat waterstof op grotere schaal kan worden toegepast.

 

 

Grijze en groene waterstof

Er zijn verschillende manieren om waterstof te produceren. Allereerst, door fossiele brandstoffen te kraken. Dit wordt grijze waterstof genoemd, omdat er bij de bewerking van fossiele brandstoffen altijd CO2 vrijkomt. Een tweede en veel schonere manier om waterstof te creëren, is door elektrolyse. Daarbij wordt elektriciteit door water geleid met zuurstof en waterstof als resultaat, groene waterstof.

 

 
 
 

Gerelateerde informatie